Logo van Sengers Hondentraining in Dongen

Algemene Voorwaarden

 • Alle tussen Sengers Hondentraining en de cursist gesloten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden
 • De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden
 • Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van de overeengekomen aantal lessen

Cursus

 • Bij verhindering dient de cursist zo vroeg mogelijk, maar minimaal 24 uur voor aanvang van de les zich af te melden
 • Op het terrein van de hondenschool dienen de honden te zijn aangelijnd
 • Honden worden geacht ingeent of getiterd te zijn tegen overdraagbare ziekten
 • Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist te overleggen met de trainer voor hij op de les verschijnt
 • Cursist is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen hond
 • Als er op het terrein van de hondenschool een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling
 • Tijdens de lessen is het verboden om op de velden te roken
 • Het is niet toegestaan dat de honden constant zitten te blaffen op het terrein
 • De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus
 • Er vind geen restitutie van het cursusgeld plaats
 • Er vind alleen restitutie van het cursusgeld plaats bij vroegtijdig verlaten van de cursus door een geldige reden bij ziekte van hond of de cursist zelf. Hierbij worden de gelopen lessen en gemaakte kosten van het bedrag afgetrokken
 • Inhaallessen zijn mogelijk. Deze worden in overleg en naar mogelijkheden van de hondenschool ingepland
 • Indien er een les later dan 24 uur of helemaal niet word afgezegd, vervalt het recht op inhalen
 • Er kan door de trainer geadviseerd worden om een cursus te herhalen, hierdoor kan het voorkomen dat je nog niet verder kunt met een gewenste cursus
 • De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, dit conform het gestelde in het Burgerlijk wetboek

Interesse in een cursus voor jou en je hond?

Neem eens contact op en samen kijken we wat er mogelijk is!

Menu sluiten